Ansatte

 

Om Oss: Ansatte

 

Ansatte i Akershus og Østfold fylkesrevisjon:

Berntsen, Katrine N.

Regnskapsrevisor

Telefon 22 05 52 87 / 69 11 73 07

Send e-post til Katrine N Berntsen

Johansen, Henriette H.

Regnskapsrevisor

Telefon 69 11 73 16

Send e-post til Henriette H. Johansen

 

Bratli, Gro Hilmarsen

Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Telefon 69 11 73 06 / Mobil 97 74 01 34

Send e-post til Gro Hilmarsen Bratli

 

Larsen, Ingar Kjetil

Forvaltningsrevisor

Telefon 22 05 52 83 / Mobil 95 88 07 88

Send e-post til Ingar Kjetil Larsen

Dahlby, Ingar

Forvaltningsrevisor

Telefon 69 11 73 08 / Mobil 90 95 32 26

Send e-post til Ingar Dahlby

 

Mirena, Valmire

Sekretær

Telefon 69 11 73 04/ Mobil 41 59 43 66

Send e-post til Valmire Mirena

Larsson, Camilla

Regnskapsrevisor

Telefon 22 05 52 85

Send e-post til Camilla Larsson

Roppestad, Ketil

Revisjonsdirektør

Telefon 69 11 73 05, 22 05 52 81 / Mobil 48 23 79 77

Send e-post til Ketil Roppestad

 

Eriksen, Caroline

Regnskapsrevisor

Telefon 22 05 52 84

Send e-post til Caroline Eriksen

 

Røed, Viggo

Forvaltningsrevisor

Telefon 22 05 52 82 / Mobil 48 00 80 91

Send e-post til Viggo Røed

 

Undrum, Linda

Fagansvarlig for regnskapsrevisjon

Telefon 69 11 73 02, 22 05 52 89 / Mobil 97 67 02 77

Send e-post til Linda Undrum

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg