Om oss

 

Om Oss

 

Akershus og Østfold fylkesrevisjon ble etablert i 2002 etter vedtak i fylkestingene i Akershus og Østfold, som en felles fylkeskommunal revisjon for disse fylkeskommunene. Virksomheten er et interfylkeskommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 27. Styret er virksomhetens øverste organ og det er vedtatt egne vedtekter. Vi utfører revisjon og andre nærliggende tjenester for

fylkeskommunene og deres tilhørende virksomheter som fremgår av kommuneloven, forskrift om revisjon, forskrift om kontrollutvalg og andre bestemmelser. Vi påtar oss også revisjonstjenester av andre virksomheter og selskaper enn fylkeskommunale. Våre medarbeidere har tverrfaglig kompetanse gjennom revisjonsfaglig, økonomisk, teknologisk og samfunnsvitenskaplig utdanning, og bred erfaring fra kommunal revisjon. Fylkesrevisjonen har 10 ansatte. Hovedkontoret ligger i Sarpsborg (Fylkeshuset) og avdelingskontoret er i Oslo (Galleriet, Schweigaards gate 10, 4.etg.)

 

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg