Styret

 

Styret

 

Styret i AØF består av fem representanter med personlige varamedlemmer. Hvert fylkesting velger to representanter med personlige varamedlemmer til styret. Disse velges for fire år og følger fylkestingets valgperiode.

 

Styrets sammensetning for fylkestingsperioden 2015 - 2019:

 

Leder John Thune – Østfold fylkeskommune

Nestleder Karin Adolfsen – Akershus fylkeskommune

 

StyremedlemOle Johan Lakselv – Østfold fylkeskommune

 

Styremedlem Helge Fossum – Akershus fylkeskommune

Styremedlem Ingar Kjetil Larsen – Ansattes representant

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg