Tjenester

 

Våre tjenester

 

Vi yter følgende tjenester til fylkeskommunene med tilhørende virksomheter og andre aktører hvor vi er valgt som revisor:

 

 

 

 

  • Særattestasjoner

 

  • Rådgivning/bistand

 

 

  • Uavhengige undersøkelser

 

  • Andre revisjonstjenester

 

Vi ønsker å bli opplevd som en positiv samarbeidspartner og vi legger vekt på at de tjenestene vi utfører for våre oppdragsgivere skal ha betydning for administrasjon, politikere og innbyggere.

 

Våre oppdragsgivere er hovedsakelig kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommune, men også interkommunale selskaper, samarbeid, foreninger mv.

 

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg