Interreg

 

Interreg

 

Interreg er et program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Hensikten er økt sosial og økonomisk integrasjon i Europa med fokus på samarbeid som blant annet skal bedre forutsetningen for næringsutvikling, kommunikasjon og bærekraftig utvikling.

Norge har deltatt i interregprosjekter siden 1996. Inneværende programperiode går fram til og med 2006. Norge deltar i sju grenseregionale programmer langs hele Norges grense til Sverige, Finland og Russland. Disse kalles INTERREG IIIA -program. Norge deltar også i tre transnasjonale programmer såkalte INTERREG IIIB -programmer, som dekker Østersjøen, Nordsjøen og Nordområdene. I tillegg deltar Norge aktivt i det interregionale samarbeidsprogrammet INTERREG IIIC

Norske offentlig finansierte virksomheter kan delta i prosjekter på to måter. De kan delta som partner i et større prosjekt, hvor Lead Partner (prosjektleder) er hjemmehørende i et annet land, eller som Lead Partner for prosjektet og ha ansvaret for partnere i både Norge og EU-land.

Interreg III A prosjekter revideres tilsvarende attestasjonsoppdrag for statlige tilskudd jf. STB 4400 - Avtalte kontrollhandlinger

Interreg IIIB og IIIC prosjekt revideres på to nivåer, såkalt 1st level control og 2nd level control, hvor 1st level control (revisjon på 1. nivå) er revisjon av selve prosjektet. Det er slike revisjonsoppdrag som offentlige og private revisjonsselskaper kan påta seg. Forutsetningen for å kunne påta seg slike revisjonsoppdrag er at revisor er kvalifisert med hensyn til EUs krav til kunnskap om regnskapsføring av interregprogrammene og ERDF regelverk (EUs regnskapsregler for Strukturfondene).

AØF har kompetanse på revisjon av Interregprosjekter siden 1996. Vi har revidert III B og III C prosjekter siden 2001. Dette omfatter både Lead Partner regnskap, og prosjektpartner regnskap.

Vi er i dag revisor for samtlige Lead Partner regnskap i Norge. Østfold fylkeskommune, Østlandssamarbeidet og Oslo Teknopol IKS er blant brukerne av våre tjenester.

AØF har deltatt på Lead Partner seminar i Rostock, og seminar for Latviske revisorer i regi av Østlandssamarbeidet, samt bidratt med foredrag på disse.

 

Telefon: 69117000 - Adresse: Oscar Pedersens v 39, 1706 Sarpsborg